Start a new topic

Vyhledavani v Dashboard dle parametru pokoje

V hotelu kde mame vice typu pokoju s ruznymi parametry, by bolo dobre kdyby se dalo vyhledat pokoj dle pozadavku hosta. Napr. pri 139 pokojich si nemuzeme pamatovat ktery pokoj ma napr. vanu, takze by se do vyhledavani zadal tento pozdavek a Mews by vyhledal vsechny pokoje s vanou (v ruznych kategoriich) a my by sme pak dle dostupnosti mohli uvedenou kategorii nabidnout.   


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment